• hoan nghênh

    Về chúng tôi

    Công ty chúng tôi đã được chuyên dây chuyền sản xuất nghiên cứu và phân bón sản xuất trong vòng mười năm.
    Chúng tôi có một kinh nghiệm tốt trong việc phát triển và sản xuất các thiết bị hữu cơ hợp chất phân bón phân bón, bao gồm thiết bị lên men, thiết bị nghiền, thiết bị trộn, thiết bị tạo hạt, thiết bị sấy, thiết bị làm mát, thiết bị sàng lọc, thiết bị trạm trộn và vân vân.

  • Xem thêm