• ស្វាគមន៍

    អំពី​ពួក​យើង

    ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានគេឯកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការផលិតរបស់ផលិតកម្មជីសម្រាប់ដប់ឆ្នាំ។
    យើងមានបទពិសោធល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងផលិតឧបករណ៍សរីរាង្គបរិវេណជីជី, រួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍មេ, ឧបករណ៍កម្ទេច, ឧបករណ៍លាយ, ឧបករណ៍ granules, ឧបករណ៍ស្ងួត, ឧបករណ៍ត្រជាក់, ឧបករណ៍តាមដាន, ឧបករណ៍ batching និងដូច្នេះនៅលើ។

  • មើល​ច្រើន​ទៀត

ផលិតផល​ពិសេស