• خوش آمدی

    دربارهی ما

    شرکت ما شده است در خطوط تولید تحقیق و تولید کود به مدت ده سال های تخصصی.
    ما یک تجربه خوب در توسعه و تولید از آلی ترکیب کود تجهیزات کود، از جمله تجهیزات تخمیر، تجهیزات خرد کردن، مخلوط کردن تجهیزات، تجهیزات دانه های ریز، خشک کردن تجهیزات، تجهیزات خنک کننده، تجهیزات غربالگری، تجهیزات بچینگ و غیره.

  • بیشتر ببینید